เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ

ระดับการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกสาขาวิชาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความชี่ยวชาญของนักเขียน : มีความเชี่ยวชาญในงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกที่มีอยู่ซึ่งเดิมแล้วถือว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องราวแปลกๆแล้วนำแรงบันดาลใจต่างๆมาเขียนเป็นบทความเพื่อสื่อสารกับสมาชิกที่เข้ามาอ่านบทความภายในเว็บไซต์ได้รับรู้ถึงสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจซึ่งงานเขียนของเค้าเองเป็นงานเขียนที่มีความสละสลวยและสามารถเข้าใจง่าย จนอาจจะทำให้สมาชิกคล้อยตาม

ผลงานของนักเขียน : เป็นนักเขียนที่ชื่นชอบในการเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆ และมีผลงานต่างๆมากมายภายในเว็บไซต์ bruno-soriano.com ซึ่งผลงานเด่นๆก็คือเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับ “ประเทศไทยไปเที่ยวไหนดี” และยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายที่สามารถติดตามกันได้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งงานเขียนจะมีเอกลักษณ์และลายเส้นส่วนตัว ถือว่าเป็นผลงานที่น่าติดตามมากเลยทีเดียว

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : บรรณาธิการ บนเว็บไซต์ bruno-soriano.com

ที่อยู่ : HXW2+XJH ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000

อีเมล

Social :