ลางบอกเหตุ 5 ลางบอกเหตุร้าย ลางบอกเหตุตามความเชื่อโบราณ ลางบอกเหตุดี ว่าจะมีโชคหรือดวงตก มีอะไรบ้าง?

ลางบอกเหตุ รวมตำนานความเชื่อโบราณ เรื่องเล่ารางบอกเหตุ ที่คนโบราณ มีความเชื่อว่าจะมีโชคลาภ หรือกำลัง จะดวงตก. ลางบอกเหตุร้าย ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมเรื่องเล่า ลางบอกเหตุดี  ตามลางบอกเหตุที่มีความเกี่ยวกับ ตำนานความเชื่อมโยงเรื่องเงินๆทองๆ ที่คนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า หากใครที่ประสบพบเจอ

กับเรื่องราวแปลกๆแบบนี้มาก่อน อาจจะนำมา ลางบอกเหตุร้าย ซึ่งเงินทองที่ไหลเข้ามาเทมา ในการรับทรัพย์กันแบบไม่ขาดมือ หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ ชี้นำถึงลางบอกเหตุ เรื่องดวงตก ทำให้พบเจอ แต่เรื่องไม่ดี ซึ่งเป็นคำเตือน ให้เราทุกคน ต้องเตรียมตัว ป้องกันและ ระมัดระวัง ลางบอกเหตุดี  เรื่องไม่ดีเอาไว้ก่อน

ซึ่งจะมี เรื่องเล่าตำนาน ตามความเชื่อของคนโบราณ ในเรื่องใดบ้าง ที่เราได้หยิบยก นำมาพูดถึง ให้เพื่อนๆ ทุกท่านได้รู้จัก กันในวันนี้บ้างนั้น ลางบอกเหตุดี  ลางบอกเหตุร้าย เชิญไปติดตาม รับชมพร้อมกันได้เลย

ลางบอกเหตุห้ามเดินทาง ตำนานความเชื่อ เรื่องเล่าของคนโบราณ ลางบอกเหตุจิ้งจกร้องทัก  ตามตำนานเรื่องเล่าสุดแปลก ที่เกี่ยวกับความโชคร้าย ลางบอกเหตุห้ามเดินทาง หมายถึงอะไร?

ลางบอกเหตุห้ามเดินทาง ตามตำนาน ในความเชื่อของคนโบราณ ได้พูดถึง เรื่องเล่าลางบอกเหตุ ที่เกี่ยวกับ จิ้งจกร้องทักเอาไว้ว่า ลางบอกเหตุห้ามเดินทาง หากมีการร้องทัก จากจิ้งจก ที่อยู่บน บริเวณเหนือ ศีรษะหรือ ข้างหลังของตัวเรา ลางบอกเหตุจิ้งจกร้องทัก ให้ควรเลื่อน การเดินทาง ในการออก จากบ้าน ออกไป สักระยะ หนึ่งก่อนครับ

ลางบอกเหตุ

เป็นความเชื่อ ที่ว่าจิ้งจกร้องทัก ห้ามออกจากบ้าน ลางบอกเหตุจิ้งจกร้องทักโดยเด็ดขาด ลางบอกเหตุห้ามเดินทาง แต่เป็นแค่เฉพาะ การออกเดิน ทางในระยะ ไกลเท่านั้น ซึ่งมันอาจ จะส่งผล ที่ไม่ดี ในความไม่ปลอดภัย ในการเดินทาง ให้กับเรา ก็เป็นได้ แต่ถ้าหากจิ้งจกร้องทัก

ลางบอกเหตุจิ้งจกร้องทัก  ซึ่งอยู่บน บริเวณด้านหน้า หรือบริเวณข้าง ด้านซ้ายมือ ของตัวเรา มันเป็นลางบอกเหตุ ให้ออกเดินทางได้ ซึ่งจะทำให้ การเดินทางนั้น สามารถทำได้ อย่างราบรื่น ปลอดภัยและ สะดวกสบาย ได้ดีเป็นอย่างแน่นอน

ลางบอกเหตุร้ายๆ ตุ๊กแกร้องทัก ในตอนกลางวัน มันเป็นคำเตือน สำหรับ ลางบอกเหตุร้าย หรือก็คือ ลางบอกเหตุเรื่องไม่ดี ที่จะเกิดขึ้น เพราะอะไร?

ลางบอกเหตุร้ายๆ ตามความเชื่อของคนโบราณ ที่มีความเชื่อ เรื่องที่ว่า ตุ๊กแกที่อาศัย อยู่บริเวณบ้าน ของเรานั้น ลางบอกเหตุร้ายๆ มันคือหนึ่ง ในดวงวิญญาณ ของปู่ย่า ตายาย หรือวิญญาณของคน ในครอบครัว ของเราที่ได้ เสียชีวิตไปแล้ว ลางบอกเหตุเรื่องไม่ดี ซึ่งได้กลับ มาเกิดและอาศัย อยู่ภายใน ร่างของสิ่งมีชีวิต

ลางบอกเหตุ

อย่างตุ๊กแก เพื่อที่จะได้ คอยปกป้องคุ้มครอง ลูกหลาน ของคนใน ครอบครัวให้ ปราศจากรอดพ้น จากภัยอันตรายใดๆ ลางบอกเหตุร้ายๆ ทั้งปวงนั้นเอง โดยตามสัญชาตญาณ ปกติของตุ๊กแกแล้ง ที่มักจะอาศัย อยู่ร่วมภายใน ลางบอกเหตุเรื่องไม่ดี บริเวณบ้านของคน ส่วนใหญ่แล้ว

มันมักจะร้อง ในช่วงเวลา ตอนกลางคืนเท่านั้น ซึ่งเรื่องเล่าตำนาน ของรางบอกเหตุ ลางบอกเหตุเรื่องไม่ดี ตามความเชื่อของ คนในสมัยโบราณ ได้กล่าวเอาไว้ว่า หากตุ๊กแก ร้องทักในช่วง เวลากลางวัน มันถือเป็น ลางบอกเหตุร้าย ที่อาจจะนำมา ซึ่งเรื่องราว ที่ไม่ดีให้เกิดขึ้น กับคนภายใน บ้านหลังนั้นนั้นเอง

ลางบอกเหตุ ลางบอกเหตุตามความเชื่อ นกแสกเกาะหลังคาบ้าน ลางบอกเหตุควรระวัง มันคือรางบอกเหตุร้ายที่กำลังจะตามมา กับคนที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้น 

ลางบอกเหตุตามความเชื่อ มีตำนานความเชื่อ ของเรื่องเล่า ของคนใน สมัยโบราณ ลางบอกเหตุควรระวัง ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า หากพบนกแสก เกาะอยู่บริเวณ หลังคาบ้าน. ลางบอกเหตุตามความเชื่อ มันคือลาง บอกเหตุร้าย ที่กำลัง จะเกิดขึ้น กับคนภาย ในครอบครัว ของบ้านหลังนั้น เหตุเนื่องมาจาก เพราะนกแสก เป็นสัตว์ที่ คนโบราณ

เชื่อกันว่า มันคือสัตว์ อัปมงคล ซึ่งโดยปกติ ตามธรรมชาติ ของนกแสกแล้ว มันมักจะ อาศัยอยู่ตาม ผืนป่าหรือ บริเวณธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์. ลางบอกเหตุควรระวัง ลางบอกเหตุตามความเชื่อ ซึ่งมันจะ ไม่มา อาศัยปะปน อยู่ร่วมตาม ที่อยู่อาศัยของ คนอยู่แล้ว

จึงทำให้ การพบเห็น นกแสกที่ มาอาศัยอยู่ ตามบริเวณ หลังคาบ้านเรือน มันได้กลายเป็น ลางบอกเหตุร้ายที่กำลัง จะเกิดขึ้นกับ คนภายในครอบครัว ลางบอกเหตุควรระวัง ของบ้านหลังนั้น นั่นเองครับ

ลางบอกเหตุ ลางบอกเหตุเรื่องดี นกถ่ายรดบนศรีษะ คือรางบอกเหตุของโชคร้าย ลางบอกเหตุเรื่องไม่ค่อยดี ที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้น

ลางบอกเหตุเรื่องดี นกถ่ายรดบนศรีษะ จากเรื่องเล่า ตำนานความเชื่อของคนโบราณ ลางบอกเหตุเรื่องไม่ค่อยดี ที่ได้พูดถึงลางบอกเหตุร้าย ลางบอกเหตุเรื่องดี  หากมีนก ถ่ายรดลง บนบริเวณศีรษะ มันจะนำมา ซึ่งความโชคร้าย ให้กับคนๆ นั้น. ซึ่งถ้าหากคุณกำลัง จะเดินทางออกจากบ้าน หรือไปที่ไหนๆ แล้วดันบังเอิญ ถูกนกถ่ายรด บนบริเวณศรีษะ

ก่อนที่จะ ออกเดินทาง ให้คุณหยุด ลางบอกเหตุเรื่องไม่ค่อยดี หรือเลื่อนการ เดินทางนั้น ออกไปในทันที ลางบอกเหตุเรื่องดี  ซึ่งถ้าหากคุณ ฝืนเดินทางออกจากบ้าน ภายในวันนั้น แล้วหล่ะก้อ มันอาจจะนำมา ซึ่งความโชคร้าย ให้กับตัวคุณ ภายในวันนั้น ก็เป็นไปได้ โดยลางบอก เหตุที่ว่านี้ ได้พูดถึง แค่เฉพาะ การเดินทางเพื่อ

ออกจากบ้านไปก่อน ลางบอกเหตุเรื่องไม่ค่อยดี เพื่อไปนอกสถานที่ใกล้ ที่ต้องใช้ การเดินทางไป ในระยะไกลเท่านั้น ลางบอกเหตุเรื่องดี  หากเกิดเหตุการณ์ แบบนี้เกิดขึ้นจริง ให้ควรเลื่อน กำหนดใน การเดินทางเลื่อน ออกไปใน วันรุ่งขึ้นแทนนั่นเอง 

หากได้ยินเสียงคนร้องเรียกทัก ในช่วงเวลากลางวัน ห้ามขานรับโดยเด็ดขาด 

ลางบอกเหตุ

ลางบอกเหตุ หากได้ยินเสียงคน ร้องเรียกทัก ในช่วงเวลากลางวัน ห้ามตอบขานรับกลัง หรือ ตอบทักกลับโดยเด็ดขาด. โดยตามความเชื่อ ของคนในสมัยโบราณ ได้เคยกล่าว เอาไว้ว่า หากคุณได้ยินเสียง ว่ามีคนเรียก ชื่อของคุณ เป็นการร้องทักเรียก ในช่วงตอนกลางวัน

คุณห้ามร้องขานรับ หรือขานทักกลับโดยเด็ดขาด เหตุเนื่องมาจาก มีความเชื่อที่ว่า เสียงของดวงวิญญาณ ที่เร่ร่อนอยู่ ตามสถานต่างๆ มันอาจจะมา หลอกหลอนคุณ และแค่ลอง ร้องเรียกชื่อของคุณ เพื่อของเข้าไปอาศัย อยู่ร่วมกับ คนภายใน บ้านหลังนั้น

ซึ่งถ้าหากคุณ ขานตอบกลับ หรือขานรับ คำร้องขอเรียกเชิญนั้น มันถือเป็นการเชื้อเชิญ ให้ดวงวิญญาณ เหล่านั้นสามารถ เข้ามาภายในบ้าน ของคุณนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้ว หากคุณได้ยิน เสียงร้องเรียก หรือร้องทัก ชื่อคุณในช่วง ตอนกลางวันแล้งหละก้อ คุณไม่ควรขานรับ หรือตอบกลับ คำร้องเรียกปริศนานั้น โดยเด็ดขาดนะครับ

เรื่องราวแปลกๆ ในโลก

ฮวงจุ้ยบ้าน

นักมวยไทยสุดเจ๋ง